Curs de preparació al nivell C2 (proficiència) (120 h)