Curs de preparació al nivell C1 (suficiència) (120 h)

Curs adreçat a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l'àmbit social.