Part pràctica de les oposicions (supòsits pràctics, comentaris lingüístics i literaris)